XIII. jarní interaktivní konference

26.–28. dubna 2019

Úvod

Největší odborná konference praktických lékařů v Praze v roce 2019 pořádaná Společností všeobecného lékařství ČLS JEP .