XIII. jarní interaktivní konference

26.–28. dubna 2019

Termín konání

26.–28. dubna 2019

Místo konání

Slovanský dům
Na Příkopě 22,
Praha 1
Pořadatel

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP

Organizátor


Na Šťáhlavce 7
160 00 Praha 6
tel.: 777 871 024
sekretariat@target-md.com
www.target-md.com

Akreditace

Kongres má postgraduální charakter a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.